Trong tuần làm việc tới Rađa Tối cao sẽ chưa xem xét chương trình chống khủng hoảng của chính phủ.

Người đứng đầu Rađa Tối cao Vladimir Litvin đã đưa ra ý kiến trên với các nhà báo ngày hôm này.

“Tôi tin tưởng sâu sắc rằng cần phải làm việc, chứ không chỉ thông qua các chương trình”, – chủ tịch quốc hội nói, ông nói thêm, cần phải vạch rõ danh mục các biện pháp và hành động để rồi từng bước thực hiện chúng.

“Theo tôi, vào tuần tới chương trình đó sẽ chưa được xem xét, vì chương trình đó có thể được đưa ra xem xét để tạo cớ cho các mâu thuẫn và rối ren chính trị trong Rađa Tối cao”, – ông Litvin nói.

Theo ông, trong trường hợp cụ thể này cần phải chờ đợi đến khi mọi thương thảo về vấn đề này kết thúc.

Nói về triển vọng sửa đổi ngân sách quốc gia năm 2009 chủ tịch quốc hội nói, “các điểm chuyển đổi” của luật ngân sách quy định áp dụng các sửa đổi này trước ngày 1-5.

Theo ông, rõ ràng cần nhận thức những thay đổi nào là cần thiết trong ngân sách quốc gia.

“Tôi tin rằng, ngày hôm nay không thể tịch biên ngân sách, như những người đòi hỏi sửa đổi ngay lập tức ngân sách muốn”, – ông Litvin nói.

Ông cho rằng, đây là âm mưu nhằm “giảm cơ hội của đối thủ trong kỳ bầu cử tổng thống”.

Theo ông Litvin, chính phủ phải đưa ra được đề xuất của mình về việc sử dụng các nguồn thu ngân sách nhờ luật tăng thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo ông, nguồn này vào khoảng 3,5 tỷ grivna.

Theo ông Litvin, ngân sách nhà nước phải định rõ khoản tiền này sẽ được chi cho các chương trình nào và theo điều khoản nào.

Lê Tâm
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề