Chủ tịch quốc hội Ucraina Vladimir Litvin đã ký quyết định về tổ chức phiên họp bất thường quốc hội ngày 3-7.
Ông đã trả lời phỏng vấn độc quyền cho hãng UNIAN

Chủ tịch quốc hội Ucraina Vladimir Litvin đã ký quyết định về tổ chức phiên họp bất thường quốc hội ngày 3-7.
Ông đã trả lời phỏng vấn độc quyền cho hãng UNIAN:

“Tôi đã ký quyết định phiên họp bất thường sẽ tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày 3-7. Chương trình nghị sự gồm ba nội dung: thứ nhất là vấn đề nhân sự, thứ hai là sửa đổi Hiến pháp ở mục bãi bỏ quyền miễn trừ đại biểu, và nội dung thứ ba liên quan đến quyết định về đề nghị của Viện công tố yêu cầu nhất trí truy cứu trách nhiệm hình sự và bắt giữ đại biểu Lozinski”, – ông Litvin nói.

Ông Litvin nhấn mạnh, phiên họp sẽ bắt đầu từ việc xem xét các vấn đề nhân sự.

Bình luận về cảnh báo của đảng khu vực sẽ phong toả quốc hội ông Litvin chỉ nói: “Nếu họ phong toả, có nghĩa là họ không muốn xem xét các vấn đề này, nhưng trình tự xem xét thì đã được đại biểu thông qua bằng cách thu được 150 phiếu. Nếu đảng khu vực muốn một trình tự khác, một nội dung khác thì tôi nghi họ có khả năng làm việc đó, vì họ có tới 170 đại biểu. Vì vậy việc thu thập chữ ký đối với họ không khó khăn gì”, – ông giải thích.

Đảng khu vực có tuyên bố họ nhất quyết yêu cầu phiên họp bất thường ngày hôm nay phải xem xét vấn đề tăng lương và lương hưu tối thiểu.

Phuong Anh
theo UNIAN