Rađa Tối cao Ucraina đã nhận đăng ký dự luật rút ngắn thời gian tranh cử tổng thống.

Văn bản dự luật được đăng tải trên trang web chính thức của quốc hội ngày hôm nay.

Tác giả dự luật là chủ tịch Rađa Tối cao Vladimir Litvin.

Theo dự luật này, thời gian tiến hành chiến dịch tranh cử tổng thống được rút ngắn từ 120 xuống còn 90 ngày.

Ngoài ra, dự luật còn đề xuất tổ chức thủ tục bầu cử trong kỳ bầu cử người đứng đầu quốc gia trong thời hạn 60 ngày.

Thực hiện dự luật này không đòi hỏi chi phí tài chính từ ngân sách quốc gia. Như vậy việc giảm thời gian tranh cử tổng thống cho phép tiết kiệm đáng kể chi phí cho ngân sách.

Trước đó Rađa Tối cao đã ấn định thời hạn tiến hành bầu cử tổng thống Ucraina vào ngày 17-1-2010.

Lê Tâm
theo Interfax-Ucraina