Các đoàn khách nước ngoài đã tới tp Kharcov tham gia vào Diễn đàn kinh tế và Triển lãm hội chợ “Bolsaya Slobozhanska Yarmarka”

Triển lãm được thực hiện trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế quốc tế lần thứ 8 – “Chuyển giao công nghệ, đầu tư, Sáng kiến Kharcov!”, Có trên 350 xí nghiệp từ 27 quận, huyện của tỉnh mang hàng tới tham gia Hội chợ triển lãm.

Quyền tỉnh trưởng Kharcov đánh giá rằng: tại hội chợ số mặt hàng rất đa dạng thể hiện một kết quả của sự lựa chọn tại địa phương cho Hội chợ. “Tỉnh Kharcov được bảo đảm bởi hàng hóa thực phẩm. Chúng ta tới mùa đông với dự trữ lương thực thực phẩm rất tốt”, – ba Svelitchna nói. Bà cũng nhấn mạnh khách hàng các nơi, kể cả khách quốc tế có sự lựa chọn rộng và đa dạng các sản phẩm của tỉnh Kharcov.

Lưu ý rằng đoàn khách Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Minh Trí dẫn đầu cũng tham gia Diễn đàn “Sáng kiến Kharcov”, trong đó có hội chợ “Slobozhanska Yarmarka”.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề