Quốc hội Ucraina cũng đã vượt qua quyền phủ quyết thứ hai của tổng thống đối với luật số N4741 “Về sửa đổi một số văn bản pháp quy Ucraina về bầu cử tổng thống Ucraina”.

325 trong số 371 đại biểu đăng ký trong phòng họp bỏ phiếu nhất trí (đảng khu vực – 168, BYUT – 153, Nu-NS – 4, đảng cộng sản – 0, khối Litvin – 0). Không một đề xuất sửa đổi nào của tổng thống đối với luật này được đại biểu ủng hộ.
Sau đó chủ tịch quốc hội Vladimir Litvin đã bế mạc phiên họp của kỳ họp bất thường quốc hội khoá VI. Kỳ họp thứ 5 của quốc hội khóa 6 sẽ họp vào ngày 1-9-2009.

Sửa đổi luật bầu cử tổng thống được quốc hội thông qua ngày 24-7-2009. Ngày 18-8 tổng thống áp dụng quyền phủ quyết đối với luật này. Trước đó ông Yushenko tuyên bố, ông sẽ khiếu nại lên Toà án Hiến pháp nếu quốc hội vượt qua quyền phủ quyết của ông.

Luật này thay đổi quy định xây dựng các uỷ ban bầu cử khu vực, rút ngắn thời gian tranh cử từ 120 xuống 90 ngày, bỏ chế độ phiếu rút tên và và danh sách ủng hộ ứng cử viên tổng thống Ucraina. Ngoài ra, luật còn tăng mức tiền cược mà ứng cử viên tổng thống phải nộp từ 500 nghìn grivna lên 2,5 triệu grivna, cũng như đưa ra một loạt các sửa đổi khác.

Trước đó Uỷ ban cử tri Ucraina KIU đã gọi luật trên là “nguy hiểm”, các quy định của luật là “vi hiến”. Ví dụ như về quy định Uỷ ban bầu cử trung ương có quyền rút tên ứng cử viên, chủ tịch KIU Alechsandr Chernhenko nhận xét, “Uỷ ban bầu cử trung ương không hoạt động như một cơ quan chuyên môn độc lập” và vì vậy có thể đưa ra những quyết định thiếu cơ sở.

Ông Chernhenko cũng nghi ngờ tính độc lập của các uỷ ban bầu cử, vì luật mới không quy định thành viên uỷ ban phải sinh sống tại địa bàn khác. “Các uỷ ban sẽ bị 1-2 ứng cử viên kiểm soát”, – ông nói.

Ngoài ra, ông Chernhenko còn chỉ trích luật mới về việc bãi bỏ phiếu rút tên và thời hạn được khiếu nại kết quả bầu cử chỉ có 2 ngày tại toà án hành chính cấp thượng thẩm.

Lê Tâm
theo Podrobnosti