Quyền cục trưởng cục ngân khố Ukraina Vlasov do không ra quyết định sa thải các lãnh đạo của bốn sở Hải quan tại 4 tỉnh mà tổng thống đã phê phán nay đã tự mình viết đơn từ chức.

Thay vì cách chức những người dưới quyền ông Vlasov đã cho lãnh đạo bốn sở hải quan nghỉ phép và đã bị tổng thống chỉ trích gay gắt tại một cuộc gặp gỡ ở Odesa.

Theo lời ông Vlasov đơn xo từ chức sẽ trình HĐBT vào thứ 2, 15 tháng 7.

“Tổng thống kính mến! Tôi về nhà bà giữ lời hứa của người sĩ quan. Tôi tôn trọng ngài, với tư cách là tổng tư lệnh tối cao, người bảo đảm Hiến pháp, tôi viết đơn từ chức quyền cục trưởng cục ngân khố”, – ông Vlasov tuyên bố.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề