Trong hơn 15 năm, Quỹ Từ Bi (Tu Bi Foudation) của chùa Việt Nam ở Texas, Mỹ, đã phát quà, tài trợ xây nhà, xây lớp học tình thương, giếng nước và hỗ trợ tiền bạc cho hàng nghìn trẻ em, người nghèo trong nước.