Đánh giá của chuyên gia té ra thấp hơn so với dữ liệu của Bộ Kinh tế.

Khối lượng của nền kinh tế bóng tối của Ukraina (Kinh tế ngầm) theo Hãng đánh giá Rating “Ernst & Young” là 846 tỷ hryvnia, tương đương 23,8% GDP chính thức của năm 2018.

Cơ quan báo chí của NBU báo cáo rằng Ernst & Young đã thực hiện các nghiên cứu tương tự ở 33 quốc gia, bao gồm Cộng hòa Séc, Ba Lan, Slovenia, Slovakia, Croatia, Bulgaria, Serbia, Bosnia và Herzegovina. Trong lịch sử, mức độ của nền kinh tế bóng tối (trốn thuế, -nd) giữa các quốc gia này dao động từ 10,1% đến 26,9% GDP.

Đối với nền kinh tế Ukraina chỉ số này lên tới 23,8%, bao gồm (PS: Chính phủ Groisman hạ chỉ số này từ 55% xuống 30%):

  • 19,7% GDP (702 tỷ uah) được tạo thành từ nền kinh tế bóng tối “tiền mặt”,
  • 4,1% GDP (144 tỷ uah) là một nền kinh tế bóng tối phi tiền tệ.

NBU lưu ý: Có 73,8% của nền kinh tế bóng tối bằng “tiền mặt” chỉ có lợi cho người bán. Đây là 14,4% GDP, tương đương 512 tỷ đồng.

NBU lưu ý rằng việc kích thích thanh toán không dùng tiền mặt sẽ làm giảm đáng kể mức
độ thanh toán bóng tối đó, bao gồm thông qua thanh toán xã hội không dùng tiền mặt, cài đặt thiết bị thanh toán đầu-cuối và giới thiệu các ưu đãi bổ sung cho người bán và người mua.

Kinh nghiệm châu Âu cho thấy sự gia tăng gấp đôi trong tỷ lệ thanh toán không dùng
tiền mặt dẫn đến giảm mức độ của nền kinh tế bóng tối 0,6-3,7% GDP và doanh thu của chính phủ tăng 0,1-0,8% GDP.

Theo Mastercard, ngày nay tại Ukraina có 62% doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động độc
quyền bằng tiền mặt.

Nhớ lại rằng Bộ Kinh tế Ukraina thường xuyên công bố đánh giá riêng về quy mô của nền
kinh tế bóng tối. Năm 2018, kinh tế ngầm (trốn thuế) ở mức 30% GDP chính thức.

Nguồn:
Lb.ua

»Cùng chủ đề