Cho đến ngày hôm nay nền kinh tế của Ukraina đang có những khó khăn, nhưng đồng thời thấy rõ những dấu hiện cụ thể của sự phục hồi. Phòng báo chí của IMF dẫn lời phó giám đốc điều hành quỹ IMF David Lipton thông báo.

“Nền kinh tế Ukraina vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên đã nhìn thấy những dấu hiệu tích cực cho sự phục hồi. Trong những tháng gần đây tỷ giá ngoại hối đã trở nên ổn định, thương mại nội bộ gia tăng, tiến độ suy thoái kinh tế chậm lại. Sự tiếp tục cải cách cho phép đạt được thời điểm bước ngoặt và bắt đầu một quá trình tăng trưởng trong tương lai”, – ông David Lipton tuyên bố.

Nhà tài chính đồng thời cũng đánh giá rằng từ thời điểm thông qua chương trình cấp vốn mở rộng chính quyền Ukraina đã bắt đầu công tác tích cực để thay đổi đất nước, đồng thời tiềm năng kinh tế cũng thay đổi.

“Sự tiếp tục chính sách tín dụng-tiền tệ cứng rắn và hình thành dự trữ ngoại hối sẽ có ý nghĩa quyết định đối với sự ổn định bên ngoài và của các kỳ vọng lạm phát”, – ông Lipton tuyên bố. Ông đồng thời cho biết, việc hủy bỏ các hạn chế  hiện hành trên thị trường ngoại hối chỉ có thể trong điều kiện khi tình hình trong hệ thống ngân hàng của đất nước tốt lên.

Ông Lipton nhấn mạnh rằng, sự phục hồi hệ thống ngân hàng của Ukraina là điểm mấu chốt để phục hồi kinh tế: “chính quyền thừa nhận sự tiếp tục kỷ luật ngân sách là cần thiết để giảm những rủi ro và củng cố tài chính nhà nước”.

“Một sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ cần phải hướng tới lĩnh vực tập trung ngân sách và cải cách lĩnh vực năng lượng cùng với sự bảo đảm xã hội hợp lý. Cuộc đấu tranh với nạn tham nhũng và tăng cường môi trường kinh doanh cho tốt lên cũng không kém phần quan trọng”, – đại diện IMF tuyên bố.

Lưu ý rằng, trước đó, vào chiếu ngày 31 tháng 7 đã được biết là Hội đồng giám đốc của quỹ IMF đã thông qua quyết định cấp tiếp khoản tín dụng 1,7 tỷ đô la cho Ukraina và số tiền này theo thông báo của phía Ukraina là sẽ được đem vào quỹ dự trữ quốc gia của NBU.

Nguồn: “Liga.net”

»Cùng chủ đề