Kể từ ngày hôm nay chỉ có thể mang vào Ucraina hai chiếc điện thoại di động mà không cần giấy phép.

Uỷ ban quốc gia về vấn đề quản lý liên lạc (NKRS) đã ra quyết định số 1405 ngày 19-3-2009 quy định: “Phê chuẩn danh mục các thiết bị liên lạc vô tuyến điện và phát xạ được mang vào lãnh thổ Ucraina, vận chuyển qua đường bưu điện quốc tế và các hệ thống vận chuyển nhanh quốc tế khác mà không cần giấy phép.

Ngoài điện thoại di động có thể mang vào Ucraina mà không cần xin phép: không quá 10 microphone, 1 máy phát sóng radio cao tần (26.975…27.405) Mg.Hz, tính cả thiết bị được gắn trong phương tiện vận chuyển; 1 thiết bị định vị số vệ tinh toàn cầu; không quá 2 máy điện thoại có dây kết hợp không dây (kết hợp thành bộ), không quá hai máy thu tín hiệu vệ tinh (GPS), tính cả thiết bị gắn trên phương tiện giao thông; không quá 4 thiết bị báo động bảo vệ, sử dụng trên các phương tiện giao thộng có động cơ, tính cả thiết bị gắn trên phương tiện giao thông; không quá 4 thiết bị đàm thoại đồ chơi hoạt động trong dải tần 26,975…27,283 Mg Hz; không quá 4 đồ chơi điều khiển từ xa, không qua hai máy tính xách tay; không quá 4 đầu đọc USB cho máy tính cá nhân; không quá 2 thiết bị Wifi, Bluetooth, không quá hai videocamera, khôg quá hai thiết bị có gắn modem kết nối internet v.v.

Các thiết bị radio điện tử khác sẽ phải có giấy phép theo quyết định số N1406 ngày 19-3-2009.

Lê Tâm
theo Unian

»Cùng chủ đề