Vốn của Quỹ bảo đảm tiền gửi trong tháng 4 đã tăng 38,8% từ 3,280 lên 4,553 tỷ grivna.

Tính đến ngày 1-5, 178 ngân hàng là thành viên thường xuyên của Quỹ, 6 ngân hàng khác là thành viên lâm thời.

Đến 1-5 Quỹ đã thực hiện việc chi trả bồi thường cho khách hàng gửi tiền của các ngân hàng sau: “Ngân hàng phát triển và tiết kiệm châu Âu”, “Ngân hàng tổng hợp Kiev”, “Intercontinentbank”.

Trong tháng 3 vốn của Quỹ bảo đảm tiền gửi cá nhân tăng 2,5% từ 3,200 lên 3,280 tỷ grivna.

Quỹ bảo đảm tiền gửi cá nhân được thành lập tháng 2-1999 và là cơ quan quốc gia chuyên thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo tiền gửi của cá nhân.

Ngày 14-8-2007 Hội đồng quản trị của Quỹ đã quyết định tăng mức đền bù cho khách hàng gửi tiền của các ngân hàng bị giải thể từ 25 nghìn lên 50 nghìn

grivna.

Ngày 31-10-2008 Rađa Tối cao phê chuẩn các biện pháp chống khủng hoảng, và trong đó tăng mức đền bù cho khách hàng gửi tiền của các ngân hàng bị giải thể từ 50 lên 150 nghìn grivna.

Phuong Anh
theo Tin tức Ucraina

»Cùng chủ đề