Từ ngày 1-7 Quỹ bảo đảm tiền gửi cá nhân bắt đầu chi trả đền bù cho khách hàng gửi tiền của ngân hàng đã bị giải thể “Prichernomorie” (Dnhiepropetrovsk) thông qua các ngân hàng là thành viên của Quỹ.

Từ ngày 1-7 Quỹ bảo đảm tiền gửi cá nhân bắt đầu chi trả đền bù cho khách hàng gửi tiền của ngân hàng đã bị giải thể “Prichernomorie” (Dnhiepropetrovsk) thông qua các ngân hàng là thành viên của Quỹ.

Khách hàng đã gửi tiền vào ngân hàng “Prichernomorie” cần đến gặp bảy ngân hàng thành viên sau theo danh sách phân chia theo chữ cái đầu của họ:

Ngân hàng “Sved-bank”: A,B,V
“Erste Bank”: G,D,Z,E
“Privatbank”: K
“Brokbusnesbank”: J,L,M,Ts
“Raifaissen bank Aval”: N,O,P,F,E
“Khresatik”: R,C,Kh,Sh
“Pravex –bank”: I,T,U,Ch,S,Yu

Mức đền bù tính cả tiền lãi là 150 nghìn grivna. Việc chi trả sẽ được tiến hành đến ngày 25-8-2009.

Giấy phép hoạt động của ngân hàng bị triệu hồi từ ngày 25-5-2009, trước đó “Prichernomorie”đã bị áp dụng chế độ quản trị lâm thời từ ngày 02-02-2009.

Phuong Anh
theo Biz.Liga.net