Quốc hội Ukraina đã thông qua dự luật số 2016, theo đó độ tuổi được gọi là tuổi trưởng thành giới tính là 16 tuổi.

Những sự thay đổi tương ứng đã được đưa vào bộ luật hình sự.

Trước đó luật quy định trách nhiệm hình sự đối với những người thực hiện giao cấu với người chưa đạt sự trưởng thành giới tính sẽ bị truy cứu và trừng phạt hình sự, tuy nhiên chưa xác định rõ tuổi trưởng thành giới tính cụ thể là bao nhiêu tuổi.

Bây giờ quan hệ giới tính tự nhiên và không tự nhiên với người chưa đạt độ tuổi 16 được thực hiện bởi người thành niên sẽ bị trừng trị bằng hạn chế tự do thời hạn 5 năm hoặc tước đoạt quyền tự do (tống giam, -nd) cũng với thời hạn đó.

Cũng những hành động như vậy nhưng do những nhân thân hoặc thành viên gia đình thực hiên thì sẽ bị trừng phạt bằng tước đoạt quyền tự do thời hạn 5 đến 8 năm.

Luật đồng thời tiên liệu hình phạt dưới dạng tước quyền tự do thời hạn từ 5 đến 10 năm đối với những người lập nên những điểm sinh hoạt đồi bại có sự tham gia của trẻ em.

Ngoài ra, quốc hội Ukraina cũng thông qua dự luật số 6070 theo đó hủy bỏ sự cần thiết tiến hành giám định để xác nhận sự trưởng thành giới tính của nạn nhân các vụ hiếp dâm. Việc tiến hành giám định nạn nhân không còn tính thời sự do đã xác định độ tuổi cụ thể của độ trưởng thành giới tính.

Lưu ý rằng, vào tháng 12 năm 2017 quốc hội đã thông qua khái niệm trách nhiệm hình sự do thực hiện hành vi bạo lực gia đình và cưỡng bức hôn nhân.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề