Quốc hội Ukraina đã công khai thừa nhận cuộc bầu cử Hạ viện Nga hôm 18 tháng 9 là không chính thức. Có 264 đại biểu nhân dân Ukraina bỏ phiếu thông qua quyết định này.

Trong quyết định nói rằng, việc tiến hành bầu cử hạ viện Nga trên lãnh thổ bán đảo Crimea gồm Công hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol của Ukraina bị Nga chiếm đóng là sự vi phạm Hiến pháp và luật pháp Ukraina, vi phạm những nguyên tắc cơ ản của luật pháp quốc tế, Điều lệ Liên hợp quốc và Tuyên ngôn Helsilki năm 1975, vi phạm hiệp định Budapest năm 1994, vi phạm nghị quyết LHQ về toàn vẹn lãnh thổ được LHQ thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2014, hiệp định lớn giữa Nga và Ukraina năm 1997 trong đó Nga tôn trọng đường biên giới, tòa vẹn lãnh thổ của Ukraina và chủ quyền Ukraina trên toàn lãnh thổ, trong đó có bán đảo Crimea.

Trong tờ phục trình kèm theo dự luật lưu ý rằng trong thành phần của hạ viện có 450 đại biểu, đó có 225 đại biểu được bầu theo khu vực bầu một đại biểu (4 đại biểu được bầu tại Crimea và Sevastopol), còn 225 đại biểu được bầu theo danh sách đảng phái. Như vậy tren lãnh thổ Crimea và tp Sevastopol đã bầu 229 đại biểu hạ viện Nga, nghĩa là đa số pháp hiến của Hạ viện của quốc hội LB Nga.

Liên quan tới điều này quốc hội Ukraina không thể thừa nhận tính chất hợp pháp của cuộc bầu cử, kết quả, kể cả quyền hạn cũng như các văn bản và quyết định của Hạ viện Nga khóa 7.

Quốc hội Ukraina quyết định kêu gọi Hội đồng an ninh và Đại hội đồng LHQ, các nghị viện của các quốc gia nước ngoài, các đại hội đồng nghị viện và các tổ chức quốc tế đồng thời cũng không thừa nhận tính hợp pháp của Hạ viện Nga.

Nguồn: Lb.ua

PS/Comment: Rõ ràng nhìn thấy ngay hậu quả pháp lý từ quyết định của quốc hội Nga nêu trên. Về mắt tư pháp, khi đã không công nhận tính hợp pháp của bầu cử, cũng có nghĩa là không thừa nhận cuộc bầu cử thể hiện ý chí của nhân dân Nga và hậu quả tiếp theo là không thể thừa nhận bất kỳ một quyết định nào do hạ viện khóa 7 này của Nga đưa ra.

Điều này rõ ràng đóng băng lại tất cả những quan hệ ngoại giao cũng như quan hệ chính trị tiếp theo giữa hai nghị viện và rộng ra là giữa hai nước.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc bầu cử tổng thống Nga vào năm 2018 cũng xảy ra trên lãnh thổ bán đảo Crimea? Tất nhiên rồi, luật pháp liên bang Nga về bầu cử tổng thống là khác so với luật bầu cử quốc hội, do không có bầu theo danh sách đảng phái mà theo Plebiscit (Phổ thông đầu phiếu). Hãy chờ xem… khi đó quốc hội Ukraina sẽ ứng xử như thế nào…

»Cùng chủ đề