Theo khuyến nghị của cơ quan công tố ngày 12 tháng 7 quốc hội đã xem xét và biểu quyết tước quyền miễn tố của ba ĐBND (theo nghi án tham nhũng): Oles Dovgiy, Maxim Poliakov, Borislav Rozenblat. Tuy nhiên quốc hội không đồng ý cho cơ quan công tố tống giam ĐBND Rozenblat và Poliakov.

Quốc hội từ chối khuyến nghị của cơ quan công tố tước quyền miễn tố của ĐBND Evgeny Deydey bag Andrey Lozoviy (theo nghi án thu nhập thiếu minh bạch).

Trong khi đó trước trụ sở quốc hội một cuộc biểu tình lớn xảy ra đòi quốc hội phải thông qua quyết định cho bắt tất cả những ĐBND mà công tố đề xuất.

nguồn: gordonua

»Cùng chủ đề