Các đại biểu nhân dân của quốc hội Ukraina trong phiên họp hôm 18 tháng 4 đã thông qua điều luật về trách nhiệm hình sự đối với người đề xuất lợi ích không hợp pháp (đút lót) và người nhận đề nghị như thế. Dự luật này mang số 2033 đã được biểu quyết tán thành với 362 số phiếu, PV ‘NBNews’ đưa tin. Ngoài ra, quốc hội Ukraina còn thay thế thuật ngữ “đút lót” bằng khái niệm “lợi ích bất hợp pháp”. Đồng thời trách nhiệm hình sự cũng được xác định không chỉ đối với người nhận mà còn đối với người đề xuất hoặc hứa hẹn “lợi ích bất hợp pháp”.

Quốc hội đồng thời thông qua điều khoản trách nhiệm hình sự vì đề xuất hay hứa hẹn lợi ích như thế không chỉ đối với cán bộ viên chức công vụ bất kỳ mà cả đối với cộng tác viên bất kỳ của xí nghiệp, cơ quan hay tổ chức nhà nước.

Đồng thời quốc hội đã thay đổi Điều 368 của Bộ luật hình sự và thiết lập rằng việc viên chức công vụ tiếp nhận đề xuất hoặc hứa hẹn cung cấp cho anh ta hay người thứ ba một lợi ích bất hợp pháp do thực hiện hoặc không thực hiện vì quyền lợi người đề xuất lợi ích như thế sẽ bị trừng phạt từ 750 đến 1000 mức thu nhập tối thiểu chưa áp thuế của công dân hoặc bị làm việc trong trại quản giáo thời hạn từ 1 đến 2 năm.

Lưu ý rằng, dự luật này đã được soạn thảo để đưa luật pháp Ukraina về tội phạm tham nhũng tương xứng với tiêu chuẩn quốc tế, trong đó kể cả Công ước hình sự về đấu tranh với tham nhũng và các nghị định bổ sung kèm theo nó.

Cùng với việc đó, thì việc thông qua dự luật này cũng là điều kiện Ukraina thực hiện giai đoạn đầu những hành động tự do hóa chế độ phi thị thực với Liên Minh Châu Âu.

Dự luật này đã được đại diện tất cả các phái đưa ra xem xét tại quốc hội, ngoại trừ đảng cộng sản Ukraina.

Hoàng Xuân Kiểm
theo NBNews