Quốc hội Ukraina đã thông qua đạo luật về ngân sách Nhà nước cho năm 2016 với mức thâm hụt là 3,7% GDP.

Tại phiên họp bất thường của nghị viện Ukraina trong ngày thứ Sáu, quyết định như vậy được 263 nghị sĩ tán thành, trong khi mức tối thiểu cần thiết là 226 phiếu. Văn kiện cần trình Tổng thống Pyotr Poroshenko ký duyệt.

Dự toán ngân sách đã khơi lên rất nhiều tranh cãi trong cuộc bàn luận tại Quốc hội Ukraina. Một số đảng phái, bao gồm cả  liên minh cầm quyền, đã gọi văn kiện này là tài liệu “phản xã hội” vì dự trù mức cắt giảm đáng kể trong các chương trình và chi phí xã hội. Theo quan điểm của các nghị sĩ, ngân sách dự tính tăng lương và phụ cấp hưu trí thêm 12% là hoàn toàn không đủ, bởi tỷ lệ lạm phát trong năm tới ít nhất cũng sẽ là 30%.

Đồng thời việc thông qua dự toán ngân sách phụ thuộc vào sự phân bổ của Quỹ tiền tệ quốc tế  (IMF) cho Kiev trong đợt thứ ba hỗ trợ tài chính vĩ mô với 1,7 tỷ USD.

Sputhk
»Cùng chủ đề