Dự luật đã được thông qua trong lần đọc thứ nhất với 337 phiếu thuận, trong lần đọc thứ 2 dự luật có 245 đại biểu ủng hộ.

Dự luật này mang mã số 1012 – về trật tự đặc biệt để cách chức tổng thống khỏi chức vụ tổng thống Ukraina – dự luật về Impeachment (im-pit-tr-men-t).

Sau một thời gian thảo luận cử tọa quốc hội Dmitry Razumkov đã đưa ra biểu quyết tài liệu này. Có 245 phiếu thuận trong lần bỏ phiếu thứ hai.

“Quốc hội Ukraina có thể cách tổng thống khỏi chức vụ theo trật tự Impeachment tuyệt đối trong trường hợp có hành vi phản bội tổ quốc hoặc thực hiện những tội phạm phác”, – trong văn bản dự luật nói.

Cơ sở để đưa ra sáng kiến buộc thoái vị (Impeachment) là “văn bản trình bày về bắt đầu thủ tục buộc thoái vị với chữ ký của đa số các đại biểu nhân dân của thành phần hợp hiến của quốc hội Ukraina, và các chữ ký này không được thoái lui”.

Trên cơ sở trình bay này cần phải thành lập Ủy ban điều tra lâm thời của quốc hội, quốc hội cũng cử cử công tố đặc biệt.

“Sau khi quốc hội thông qua quyết định về buộc tội tổng thống thì quốc hội sẽ thỉ cầu Tòa án pháp hiến để nhận được kết luận về tính chất hợp pháp về thủ tục buộc thoái vị, thỉnh cầu tòa án tối cao để nhận kết luận về hành động mà tổng thống bị cáo buộc có cấu thành tội phạm phản bội tổ quốc hay tội phạm khác hay không), – trong lời giải thích cho tài liệu này.

Quyết định cfachs chức tổng thống khỏi chức vụ theo trật tự Impeachment sẽ được thông qua chỉ triong trường hợp, nếu kết luận của tòa pháp hiến và tòa tối cao của Ukraina “cho thấy thủy tục là tuân thủ đúng theo đòi hỏi của Hiếp pháp Ukraina”.

Quyết định về Impeachment sẽ được xem là đã thông qua, nếu như có không dưới ¾ số đại biểu nhân dân Ukraina theo Hiếp pháp đống ỳ tán thành. Trong trường hợp quốc hội không thông qua quyết định về Impeachment đối với tổng thống thì cử tọa sẽ thay mặt cho quốc hội công khai xin lỗi trước người đứng đầu nhà nước.
Dự luật này được tổng thống Zelenskiy đưa tới quốc hội ngày 29 tháng 8 và được xác định là dự luật có tính cấp bách phải xem xét.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề