Đây là những sửa đổi được đưa vào luật công chức, luật lao động về phần công vụ.

Lần đọc thứ 2 có 228 ĐBND bỏ phiếu thuận thông qua những điều sửa đổi này, mã số dự luật 1066.

Theo những sưa đổ này thì quá trình tuyển dụng và sa thải công chức được đơn giản hóa, nâng cao trách nhiệm công chức và loại bỏ những thủ tục trung gian nhưng vẫn giữ lại quyền khiếu nại khi bị sa thải.

Ngoài ra luật cũng đòi hỏi công chức trách nhiệm cao hơn và loại bỏ những điều khoản bỏ qua những vi phạm của công chức, đòi hỏi công chức phải chịu trách nhiệm cao hơn và bị trừng phạt nghiêm túc hơn.

Luật công vụ được thông qua năm 2015 và là một trong những điều kiện của EU để giúp đỡ Kyiv chi tiền phát triển quốc gia.

Theo luật này công chức nhà nước phải trải qua cuộc thi tuyển dụng công vụ nếu muốn làm việc trong các cơ quan nhà nước. Luật cũng quy định trật tự thi tuyển dụng công chức và những người lãnh đạo cơ quan nhà nước.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề