Hiệp định lớn hay còn gọi là “Hiệp định hữu nghị, hợp tác và cộng sự giữa Ukraina và LB Nga”, ký năm 1997 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.

Quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ việc chấm dứt hiệu lực của Hiệp định lớn này với 277 phiếu thuận. >>законопроект №0206

Trong tờ trình cho dự luật nói rằng cuộc xâm lược kéo dài của Nga dẫn tới vi phạm đã số các điều khoanrt của hiệp định này, điều mà Ukraina thường xuyên nhấn mạnh trong những thư ngoại giao gửi bộ ngoại giao Nga.

“Hơn thế, ngày hôm nay không có dấu hiệu gì để cho thấy Nga có nguyện vọng tốt nhằm loại bỏ những vi phạm và đền bù những thiệt hại cho Ukraina do những hành động xâm lược của họ gây ra”, – trong tờ trình kèm theo cho quốc hội viết.

Quốc hội đã bỏ phiếu nhất trí chấm dứt hiệu lực của hiệp định này kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.

Việc chấm dứt hiệu lực của hiệp định về hữu nghị, hợp tác và cộng sự giải phóng cho Ukraina bất kỳ nghĩa vụ nào về thực hiện hiệp định và không ảnh hưởng tới quyền, nghĩa vụ hoặc vị thế tư pháp của Ukraina trước khi hiệp định này hết hiệu lực.

Hiệp định về hữu nghị, hợp tác và cộng sự giữa Ukraina và LB Nga, còn gọi là hiệp định lớn được  ký kết ngày 31` tháng 5 năm 2017, thời hạn 10 năm, mặc nhiên gia hạn 10 năm nếu một trong hai bên không báo trước sẽ chấm dứt hiệp định.

Hiệp định này quy định hai bên thừa nhận lẫn nhau chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, cộng sự chiến lược và không vi phạm lãnh thổ lẫn nhau, không sử dụng lãnh thổ mình làm hại tới an ninh của nước kia.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề