Hầu hết các phái đều bỏ phiếu thuận, ngoại trừ phái Oppoblock. Có tất cả 280 ĐBND bỏ phiếu thuận thống qua dự luật, trong khi chỉ cần 226 phiếu là đủ.

Tất cả các phái, ngoại trừ phái Oppoblock và đảng “phục hưng” đã ủng hộ dự luật số 7163 trong lần đọc thứ hai. >>№7163

Dự luật có tên “Về những đặc điểm của chính sách nhà nước bảo đảm chủ quyền Ukraina đối với lãnh thổ bị chiếm đóng ở tỉnh Donetsk và tính Lugansk.

Kết quả bỏ phiếu theo các phải như sau:

Phái tổng thống BPP – 123 phiếu;

Phái “Mặt trận nhân dân” – 76 phiếu;

Phái đối lập Oppoblock – 0;

Phái “Tự cứu mình” / Samopomich – 22;

Phái Phục hưng – 1;

Phái cấp tiến – 17;

Phái Batkivschina – 15;

Phái “Ý chí nhân dân” – 10;

Ngoài phái – 16.

Tất cả có 280 phiếu ủng hộ dự luật sau nhiều lần điều chỉnh. Lần các đại biểu thảo luận và điều chỉnh trong 3 ngày.

Theo dự luật, Ukraina thừa nhận phần lãnh thổ bị chiếm đóng ở tỉnh Donetsk và tính Lugansk là lãnh thổ của Ukraina mà tại đó các đơn vị vu trang của LB Nga và chiến binh đã thiết lập một sự kiểm soát chung và vì thế Ukraina không chịu trách nhiệm về các văn bản pháp quy được cơ quan hành chính của họ trên lãnh thổ này quy định.

Ngày bắt đầu chiếm đóng được tính là ngày 20 tháng 2 năm 2014.

Các cơ sở tư pháp để sử dụng các lực lượng vũ trang Ukraina ở miền đông đất nước được điều tiết bằng tài liệu này, nước Nga được xem là quốc gia xâm lược.

Nguồn: Pravda

»Cùng chủ đề