Quốc hội (Verkhovna Rada) đã thông qua dự luật do tổng thống đề xuất khi nhập học mà không cần thi BHO đối với thí sinh từ lãnh thổ bị chiếm đóng. UNN đưa tin.

Verkhovna Rada đã thông qua toàn bộ dự luật tổng thống số 3734 về việc đưa trẻ em từ các lãnh thổ bị chiếm đóng vào các tổ chức giáo dục đại học mà không cần trải qua thi trắc nghiệm BHO. Quyết định tương ứng được 310 đại biểu nhân dân Ukraina ủng hộ, UNN cho biết.

Vì vậy, dự luật số 3734 “về sửa đổi Luật Ukraina về Giáo dục đại học” (về đặc thù của việc tiếp nhận các tổ chức giáo dục đại học của người dân từ các vùng lãnh thổ tạm thời của Cộng hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol, Donetsk và Lugansk, cũng như các loại khác) bởi tổng thống càng trở nên thời sự.

Như đã lưu ý trong phần giải thích, dự luật sửa đổi luật về Giáo dục đại học, điều này sẽ mở rộng cơ hội cho những người nộp đơn từ lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng và các khu định cư trên tuyến phân cách, cũng như các loại cá nhân khác vào các tổ chức giáo dục đại học.

“Luật dự thảo các vấn đề điều tiết kết quả tuyển chọn dựa trên kết quả thi tuyển sinh theo các môn thi vào đại học theo chỉ tiêu được thành lập để tuyển sinh vào các tổ chức giáo dục đại học (viện khoa học) của Ukraina cho trẻ em của quân nhân, nhân viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraina, Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraina, Cảnh sát Quốc gia Ukraina, Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraina, cơ quan an ninh của Ukraina, của người đã chết trong khi làm nhiệm vụ và con của các nhân viên y tế đã chết trong khi làm nhiệm vụ để chống lại sự lây lan của bệnh coronavirus”, – trong tài liệu nói.

Dự luật đưa ra khả năng nhập học qua các kỳ thi tuyển sinh trong hạn ngạch được thiết lập cho các ứng viên có nơi cư trú là lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng và lãnh thổ của các khu định cư trên đường dải phân cách đối với tất cả các tổ chức giáo dục đại học.

Cho đến nay, việc nhập học theo hạn ngạch chỉ được cung cấp cho những người nộp đơn có nơi cư trú là lãnh thổ tạm thời của Cộng hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol cho các tổ chức giáo dục đại học được ủy quyền.

Hãy nhớ lại rằng Quốc hội trước đó đã giảm thời gian chuẩn bị dự luật này.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề