Các đại biểu tiếp tục cải cách hàng ngũ quân sự ở Ukraina. Hôm thứ 5, Verkhovna Rada đã thông qua dự luật số 227 về một hệ thống cấp bậc mới của sĩ quan cao nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraina trong lần đọc thứ hai. Dự luật đã được 291 đại biểu bỏ phiếu ủng hộ.

Số lượng cấp tướng trong quân đội vẫn như trước, nhưng tên gọ của chúng sẽ thay đổi: thiếu tướng sẽ trở thành chuẩn tướng (brigade general), trung tướng thành thiếu tướng, thượng tướng thành trung tướng, và đại tướng quân Ukraina được gọi đơn giản là một tướng quân (General).

Trong hạm đội, số lượng cấp bậc sẽ tăng từ ba lên bốn: Chuẩn Đô đốc sẽ trở thành Commodor, Phó Đô đốc sẽ trở thành Chuẩn Đô đốc, Đô đốc – Phó Đô đốc. Đồng thời, cấp bậc sĩ quan cao nhất trong hải quân vẫn là Đô đốc (Admiral) và ngang với tướng quân trong quân đội, sẽ tương ứng với vị tướng hiện tại của quân đội Ukraina.

Bên trái là hệ thống cấp bậc cũ, bên phải là hệ thống cấp bậc mới.

Các cấp bậc quân sự được cấp trước khi luật này có hiệu lực được giữ nguyên.

Nhớ lại rằng vào năm 2019, Verkhovna Rada đã thay đổi danh sách các cấp bậc của cấp bậc hạ sĩ quan, loại bỏ cấp bậc sĩ quan cầm cờ từ đó (прапорщик/мичман).

Cấp sĩ quan sau đó vẫn giữ nguyên, mặc dù vào năm 2015, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố rằng sẽ có những thay đổi.

Năm 2016, quân đội Ukraina đã sử dụng phù hiệu và quân hàm mới không có ngôi sao Xô Viết nữa.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề