Quốc hội Ukraina (Rada) đã miễn nhiệm các bộ trưởng y tế và tài chính, nhưng không thể chỉ định người thay thế. Bộ trưởng Tài chính Igor Umanskiy và Bộ trưởng Y tế Ilya Emets.

Razumkov (phải) sẽ là chủ tịch quốc hội, Stefanchuk (trái) sẽ là phó chủ tịch quốc hội khóa 9 của Ukraina.

Sivokho và Tkachenko, cả hai đều từ đội Hài Kvartal-95 của tổng thống đã bị sa thải từ chức vụ cố vấn cho thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng (SNBOU). Ông Sergei Sivokho bị miễn nhiệm chức vụ cố vấn cho thư ký SNBOU. Điều này đã được cơ quan báo chí của bộ máy của Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia thông báo.

“Kể từ ngày 24 tháng 3, Sergei Sivokho không còn là cố vấn cho thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina trên cơ sở tự nguyện. Chúng tôi cũng thông báo rằng ông Maxim Tkachenko kể từ ngày 24 tháng 3 không giữ chức vụ cố vấn cho Thư ký SNBOU.

Trong khi đó,

Vào ngày 30 tháng 3, Văn phòng công tố viên chuyên ngành chống tham nhũng đã mở một vụ tố tụng hình sự theo yêu cầu của ĐBND phái “Người hầu nhân dân” Geo Leros về sự việc buôn bán chức vụ của một người có vẻ giống anh trai của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, Andrei Ermak.

Hình trích xuất từ camera mà ông Leros công bố.

Điều này được nêu trên facebook facebook.

»Cùng chủ đề