Quốc hội Ukraina đã ra lời kêu gọi tới các quốc gia thành viên Hiệp hội NATO với lời kêu gọi ủng hộ dự định của Ukraina nhận thành viên hiệp hội và tham gia Summit NATO ở London vào tháng 12 năm 2019, bắt đầu đối thoại về cấp Kế hoạch hành động để trở thành thành viên Hiệp hội.

Hãng thông tấn Interfax-Ukraina đưa tin. >> “Интерфакс-Украина”.

“Chúng tôi kêu gọi những người lãnh đạo các quốc gia thánh viên Hiệp hội NATO quyết định cho Ukraina tham gia Summit NATO vào tháng 12 năm 2019, đồng thời quyết định nói tiếp các điều thỏa thuận Summit Bucarest của NATO, bắt đầu đối thoại với nhà nước của chúng tôi, cho những khuyến nghị và sự ủng hộ thực tiễn để xác định những hành động tiến tới thành viên Hiệp hội NATO”, – văn bản lời kêu gọi do phó chủ tịch ủy ban về ngoại vụ Boris Tarasyuk đọc trong phiên họp của quốc hội. >>Борис Тарасюк.

Quốc hội Ukraina kêu gọi Hội đồng Bắc đại tây dương và Đại hội đồng NATO, các nghị viện quốc gia thành viên với lời thỉnh cầu ủng hộ dự định của Ukraina muốn trở thành thành viên Hiệp hội NATO.

Các đại biểu nhân dân ở quốc hội cũng đưa ra thông điệp rằng, kể từ Cách mạng phẩm giá cộng sự đặc biệt giữa Ukraina và NATO đã có những đổi thay về chất và cần những hình thức đối thoại mới mang tính chế định.

Lưu ý rằng, trước đó quốc hội Ukraina đã điều chính Hiến pháp, theo đó đường lối chiến lực về đồi ngoại của Ukraina là Hội nhập Liên minh Châu Âu và thành viên NATO.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề