Quốc hội đã quyết định tăng giới hạn doanh thu hàng năm cho các doanh nhân cá thể (FOP).

Sửa đổi tương ứng đã được đưa ra trong lần đọc thứ hai của dự thảo luật số 1210 về sửa đổi Bộ luật Thuế của Ukraina. Dự luật được 340 đại biểu nhân dân bỏ phiếu thuận.

Dự luật quy định tăng giới hạn doanh thu để xếp loại tính thuế theo sơ đồ giản đơn hóa hàng năm cho từng doanh nhân, theo đó họ sẽ có thể duy trì mức thuế giảm:

• cho nhóm thứ nhất – doanh thu từ 0,3 triệu hryvnia đến 1 triệu hryvnia mỗi năm;

• cho nhóm thứ 2 – từ 1,5 triệu hryvnia đến 5 triệu hryvnia mỗi năm;

• cho nhóm thứ 3 – từ 5 triệu đến 7 triệu hryvnia mỗi năm.

Nhớ lại rằng dự luật tăng giới hạn cho FOP đã được trình lên quốc hội vào tháng 12. Theo đó, nhóm thứ ba được cấp giới hạn (limit) 10 triệu hryvnia, cho nhóm thứ hai – 5 triệu hryvnia, cho nhóm thứ nhất – 1 triệu hryvnia.

Nguồn: Báo Lb.ua

»Cùng chủ đề