Dự Luật này được thông qua năm 2015, sau khi ký các thỏa thuận tại Minsk và hàng năm vẫn được gia hạn vì nó vẫn chưa có hiệu lực thực thi.

Đây là tài liệu về chế độ đặc biệt của Donbass được các phái: “Phụng sự nhân dân” ủng hộ, “Đoàn kết châu Âu”, “Nền tảng đối lập – Vì cuộc sống”. Các phái nghị viện “Batkivschina” và “Tiếng nói” đã không bỏ phiếu.

Quốc hội Ukraina vào ngày ngày 12 tháng 12 đã thông qua gia hạn luật này với 320 phiếu thuận.

Dự luật số 2569 “Về việc sửa đổi Điều 1 của Luật pháp Ukrainabao gồm thủ tục đặc biệt cho chính quyền địa phương ở một số khu vực của Donetsk và Lugansk (ORDLO)“, theo đó luật về tình trạng đặc biệt của  Donbass được kéo dài tới ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Chủ tịch quốc hội Dmitry Razumkov nói rằng quốc hội dự định xây dựng luật mới về tình trạng đặc biệt của Donbass. ĐBND của quốc hội phái “Phụng sự nhân dân” Irina Vereshchuk tuyên bố các đại biểu sẽ phát triển tài liệu mới về tình trạng đặc biệt của Donbass vào đầu năm mới.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề