Phần thu ngân sách, đồng nghĩa doanh thu kho bạc nhà nước ở mức 1,09 nghìn tỷ hryvnia, phần chi ngân sách – 1,18 nghìn tỷ.

Quốc hội Ukraina đã thông qua dự thảo ngân sách nhà nước cho năm 2020 trong lần đọc thứ hai và nói chung là lần cuối cùng.

Đã có 280 đại biểu đã bỏ phiếu cho dự luật số mã số 2000.

Biểu đồ các chỉ tiêu chính của ngân sách 2020 >>

Các chỉ tiêu vĩ mô chính…
 • Hội đồng Bộ trưởng trong lần đọc thứ hai đề xuất thiết lập phần thu ngân sách năm
  2020 ở mức 1.093,669 tỷ hryvnia, chi phí – 1.180.099 tỷ hryvnia.
 • Bội chi ngân sách nhà nước năm 2020 sẽ lên tới 2,09% GDP, tương đương 94.275 tỷ hryvnia (trong lần đọc đầu tiên – 95.131 tỷ hryvnia).
 • Khoản trợ cấp từ ngân sách nhà nước cho ngân sách địa phương để thực hiện chương trình cung cấp cho các trường học các thiết bị cần thiết sẽ lên tới 3,5 tỷ
  hryvnia và để cải thiện bảo vệ an sinh xã hội đối với một số loại hình dân số –
  3,8 tỷ hryvnia.
 • Nợ công tối đa sẽ lên tới 2.045,1 tỷ hryvnia và 45,3% GDP theo dự kiến.
 • Khối lượng tiền dành cho việc trả nợ nhà nước cho năm 2020 được dự kiến ​​là số tiền 282,1 tỷ hryvnia, bao gồm cả trả nợ nước ngoài – 120,3 tỷ hryvnia, trong nước –
  161,9 tỷ hryvnia. Các khoản thanh toán để phục vụ nợ công (chiết khấu) năm 2020
  được lên kế hoạch ở mức 141,5 tỷ hryvnia.
 • Cơ sở để tính toán các chỉ số của dự thảo ngân sách nhà nước năm 2020 được lựa chọn là kịch bản dự báo kinh tế vĩ mô số 1, theo đó tăng trưởng GDP thực tế 3,7%, lạm phát tính theo giá tiêu dùng (tháng 12 đến tháng 12 năm trước) – 5,5%, mức
  lương trung bình – 12,497.

Đồng thời, Hội đồng bộ trưởng đã phê duyệt tỷ giá hối đoái trung bình hàng năm ở mức 27 UAH/đô la. cho năm 2020.

Biểu đồ tăng lương và các khoản xã hội khác…

Biểu đồ tăng lương và các khoản xã hội khác…

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề