Quốc hội Ukraina vào cuối ngày 13 tháng 11 đã thông qua trong lần một dự luật về việc mua-bán đất. Giới hạn diện tích cho một người mua là 200 nghìn ha trong toàn quốc.

Một người, một chủ thể có khả năng được phép tối đa mua 200 000 héc ta đất nông nghiệp trên phạm vi cả nước.

Quốc hội Ukraina vào thứ ba đã thông qua dự luật số 2178-10 về lưu thông thị trường đất nông nghiệp trong lần đọc đầu tiên. Có 240 đại biểu nhân dân đã bỏ phiếu cho dự luật (“Phái Phụng sự nhân dân” – 227 và 13 người không theo phe phái). Luật này tiên liệu dự định mở cửa thị trường đất vào tháng 10 năm 2020.

Trong Dự luật đã có sự thay đổi từ ngữ của Điều 130 của Bộ luật đất đai về việc mua lại quyền sở hữu đất nông nghiệp. Công dân Ukraina, pháp nhân Ukraina, cộng đồng lãnh thổ và nhà nước sẽ có quyền này. Hạn chế về tập trung đất đai vào tay một chủ thể được đặt ở mức 35% trong ranh giới của Cộng đồng liên lãnh thổ, 8% trong tỉnh, 0,5% (khoảng 200 nghìn ha) trong quốc gia. Dự luật quy định một giai đoạn chuyển tiếp cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, trong đó một pháp nhân, người thụ hưởng (sở hữu cuối cùng) là người nước ngoài, người không quốc tịch, nhà nước nước ngoài sẽ không thể có được quyền sở hữu đất nông nghiệp.

Tổng thống Volodimir Zelenskiy hứa rằng việc bán đất cho người nước ngoài sẽ được đệ trình lên một cuộc trưng cầu dân ý toàn Ukraina. Điều này sẽ được viết trong ghi chép bổ sung cho lần đọc thứ hai.

Thủ lĩnh Batkivschina Yulia Tymoshenko sau cuộc bỏ phiếu đã tuyên bố trở thành lực lược đối lập với đảng cầm quyền “Phụng sự nhân dân”. Bà Tymoshenko tuyên bố rằng Đảng của tổng thống đã vượt ranh giới đỏ, tước đi tài sản của người dân, hủy diệt nông trại và kéo dài năm tháng nghèo đói.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề