Dự luật tương ứng về sửa đổi luật về bảo vệ cơ quan nhà nước và công chức đã được quốc hội Ukraiina thông qua.

“Đây là cơ quan nhà nước, nhiều đại biểu đã từng tham gia chiến sự, được tặng vũ khí và đã lợi dụng quyền bất khả xâm phạm của đại biểu nhân dân mang vũ khí đi theo. Tuy nhiên có những nguy cơ sử dụng vũ khí trong khi tranh luận và vì thế cần phải cấm mang súng vào trụ sở quốc hội, phủ tổng thống và Hội đồng bộ trưởng”, – chủ tụch quốc hội Paruby phát biểu trước khi biểu quyết dự luật.

Chủ tịch quốc hội Paruby nói rằng sẽ thiết lập máy kiểm tra vũ khí đối với các đại biểu nhân dân khi ra vào tòa nhà quốc hội.

Lưu ý rằng, đại biểu nhân dân Nadezhda Savchenko đã bị mấy đại biểu khác áp dẫn ra khỏi phòng họp của quốc hội do phát hiện thấy trong túi bà có súng ngắn và quả lựu đạn.

Bà Nadezhda Savchenko nổi tiếng với những phát biểu chống chính quyền Poroshenko và hiện đang bị cơ quan công tố đề nghị tước quyền hạn bất khả xâm phạm của đại biểu nhân dân do liên quan vụ án Ruban nhưng quốc hội chưa thông qua.

»Cùng chủ đề