Quốc hội Ukraina (Verkhovna Rada) trong phiên họp đột xuất ngày 30 tháng 3 đã thông qua đạo luật về lưu thông đất nông nghiệp với 259 đại biểu bỏ phiếu thuận.

Theo phiên bản mới nhất sau khi điều chỉnh của tài liệu, từ nửa cuối năm 2021 lệnh cấm bán đất nông nghiệp bị hủy bỏ.

Việc mở cửa thị trường đất đai là một trong những yêu cầu để tiếp tục hợp tác với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF.

Vào ngày 27 tháng 3, tại một cuộc họp của phái “Người phụng sự nhân dân“, các đại biểu đã quyết định sửa đổi dự luật đất đai để đưa ra quốc hội bỏ phiếu.

Theo những điều chỉnh sửa đổi mới nhất, trong hai năm đầu tiên sẽ có một hạn chế đối với việc mua đất – không quá 100 ha đối với một người.

Kể từ năm 2023, hạn chế sẽ được mở rộng lên tới 10 nghìn ha cho một người, theo quy định của dự án luật hiện tại.

Cũng trong hai năm đầu, lệnh cấm bán đất của nhà nước vẫn có hiệu lực.

Về vấn đề cấp quyền cho người nước ngoài mua đất quan điểm không thay đổi – vấn đề sẽ được giải quyết trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Đầu tháng 9 năm 2019, Tổng thống Volodimir Zelenskiy đã chỉ đạo chính phủ chuẩn bị và Quốc hội sẽ thông qua, cho đến ngày 1 tháng 12, một dự luật về thị trường đất nông nghiệp với việc dỡ bỏ lệnh cấm bán đất.

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2019, Verkhovna Rada đã bỏ phiếu trong lần đọc đầu tiên cho dự luật 2178-10, bãi bỏ lệnh cấm bán đất nông nghiệp.

Nguồn: Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề