Quốc hội Ukraina đã thông qua dự luật về hiệp hội trách nhiệm bổ sung và trách nhiệm hữu hạn (Cty TNHH) với mã số 4666. Dự luật sẽ là cho môi trường kinh doanh tốt lên, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài và đặt những nền tảng để thiết lập các xí nghiệp mới và phát triển các xí nghiệp đang có.

Người đứng đầu ủy ban quốc hội về các vấn đề chính sách kinh tế, phó trưởng phái “Mặt trận nhân dân” Andrey Ivanchuk, cơ quan báo chí của phái MTND thông báo.

“Luật điều tiết hoạt động của các hội này được thông qua từ năm 1991, và dễ hiểu là không còn tương thích với hoàn cảnh và các đòi hỏi của ngày hôm nay. Chúng tôi đã cố gắng đưa vào luật những quy phạm hiện đại mà trên thế giới đã có, trong thời gian thảo luận của hai lần đọc đã thành công cân đối dự luật này và quốc hội, giới tư pháp và Ukraina có thể tự hào”, – ông Ivanchuk nói khi giới thiệu dự luật.

Theo lời ông Ivanchuk, tất cả các Cty luật của Ukraina ủng hộ dự luật này.

“Chúng ta đã nợ việc thông qua dự luật này suốt 25 năm”, – Ivanchuk.

Chính trị gia đánh giá rằng, việc thông qua dự luật về hội TNHH cho phép các nhà sáng lập hội trong Điều lệ hoặc trong hợp đồng tập đoàn tự mình xác định “Hiến pháp doanh nghiệp”.

“Điều này tránh được rất nhiều sự tranh chấp mà trước tới giờ buộc phải giải quyết tại các tòa án. Mọi người có thể thỏa thuân về mọi thứ mà họ cho là cần thiết. Đây là một bước tiến rất lớn”, – đại biểu nhân dân Ivanchuk nhấn mạnh.

Khi bình luận về thừa kế được viết trong dự án luật ông Ivanchuk lưu ý rằng, các quy phạm của tài liệu bảo đảm cấp cho người được thừa kế các quyền của người sáng lập hội (Cty TNHH).

“Như ngày hôm nay thì người được thừa kế phải cúi đầu vái lạy những người sáng lập khác để thông qua quyết định cho khả năng được đăng ký bản thân mình như là một người tham gia công ty. Chúng tôi đã hủy bỏ cung cách lỗi thời này”, – ông Ivanchuk nhấn mạnh.

Theo lời ông Ivanchuk, tới ngày hôm nay ở Ukraina có trên 500 ngàn Hội TNHH và trách nhiệm bổ sung và cũng là hình thức doanh nghiệp phổ biến nhất ở Ukraina.

Ông Ivanchuk cũng cho biết rằng, luật sẽ xúc tiến thu hút đầu tư vào Ukraina, bởi vì những nhà đầu tư nước ngoài muốn vào Ukraina nhưng trước đây họ sợ luật pháp về các doanh nghiệp điều tiết các vấn đề này, còn bây giờ doanh nghiệp sẽ làm việc theo cách khác – theo những quy tắc tốt hơn.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề