Quốc hội Ukraina đã làm đổ vỡ việc thông qua dự luật quan trọng của chính phủ về chống tham nhũng trong lĩnh vực mua sắm công. Dự luật “Về thay đổi một số luật của Ukraina trong lĩnh vực mua sắm công do chính phủ Yatsenyuk đề xuất với mã số 2087. Nói riêng, trong dự luật này HĐBT đề xuất tăng cường tính minh bạch tỏng đấu thầu mua sắm công: tháo gỡ việc cấm mở công khai thông tin nội dung các đề xuất đưa ra; đọc nội dung tài liệu chứa thông tin về giá; công bố biên bản đánh giá các đề xuất đấu thầu, đồng thời điều tiết các vấn đề áp dụng các quy phạm về khiếu nại lộ trình đấu giá bằng hủy bỏ sự cần thiết mà những người tham gia đấu thầu phải cung cấp tài liệu khẳng định tính tương xứng của tài liệu với các đòi hỏi theo Điều 17 của luật; nâng cao giới hạn giá  về áp dụng quy phạm luật đối với việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ với 200 ngàn, còn đối với việc làm – 1200 ngàn Hrivnia; nâng cao giới hạn giá đối với việc sử dụng lộ trình nhu cầu giá đề xuất tới 500 ngàn Hrivnia; giảm một số chức năng của cơ quan ủy thác; loại bỏ vướng mắc luật pháp về thời hạn thay đổi tài liệu dự đấu giá; điều tiết vấn đề khẳng định bằng văn bản tài liệu đề trình để công bố bởi người đặt hàng; tạo khả năng thay đổi nhu cầu đề xuất giá; điều tiết vấn đề mua dịch vụ cung cấp năng lượng nhiệt, nước, vv… một cách tập trung.

Đồng thời trong dự luật cũng đề xuất làm chính xác hóa khái niệm quyền đặc biệt và quyền tuyệt đối, đồng thới giảm danh mục loại trừ khi thực hiện mua sắm công trong một số lĩnh vực hoạt động kinh tế riêng biệt.

“Quốc hội đã không tìm thấy thời gian bỏ phiếu cho dự luật số 2087 về cải cách mua sắm công. Cho dù có sự ủng hộ lớn của một số đại biểu nhân dân và chủ tịch quốc hội cũng như của các giới xã hội”, – thứ trưởng phát triển kinh tế và thương mại Maxim Nefedov viết trên Fb.

Theo lời thứ trưởng, “cơ hội gia tăng tốc độ cải cách đã bị bỏ lỡ; việc gia tăng tính minh bạch và đấu tranh với tham nhũng một lần nữa lại bị hoãn nhiều tháng; việc Ukraina gia nhập vào WTO GPA và mở thịt rường mới cho các nhà xuất khẩu lại bị nguy cơ lớn; Nhiệm vụ tổng thống giao phó theo đề nghị của tỉnh trưởng Saakasvili – đưa các UBHC tham gia vào mua sắm công bằng điện tử vào cuối tháng 10, lại bị đình trệ và chúng ta lại không kịp”.

Thứ trưởng bình luận cho TTX “Ligabiznesinform” rằng hy vọng việc thông qua dự luật vào phiên họp bất thường của quốc hội vào tháng 8.

Nguồn: “Liga.net”