Quốc hội Ukraina đã thông qua dự luật 5313 xác định thời lượng phát sóng có nội dung bằng tiếng Ukraina 75% tổng thời lượng phát sóng.

Dự luật thiết lập cho các kênh truyền hình và phát thanh toàn quốc gia phần phát sóng và/hoặc là phim bằng tiếng Ukraina phải chiếm không dưới 75% thời lượng trong ngày kể từ 7g00 tới 18g00 và từ 18g00 đến 22g00;

Đối với các tổ chức tôn giáo và loại truyền thông địa phương thiết lập phần bắc buộc nội dung bằng tiếng Ukraina ở mức 50% thời lượng nội dung phát sóng.

Dự luật xác định phần bắt buộc tin tức bằng ngôn ngữ quốc gia Ukraina không dưới 75% của toàn bộ thời lượng tin tức và trong mỗi phần thời gian từ 7g00 đến 18g00 và từ 18g00 đến 22g00 (PS: có những kênh truyền hình chỉ phát trong khoảng thời gian từ 7g00 đến 18g00, hoặc chỉ từ 18g00 đến 22g00, -nd)

Luật cũng định nghĩa rằng, chương trình được gọi là bằng tiếng Ukraina khi người dẫn chương trình tuyệt đối chỉ nói bằng tiếng Ukraina.

Tuy nhiên, cũng cho phép sử dụng không phải tiếng Ukraina trong các lời của phóng viên làm phóng sự, hoặc lời bình tại nơi xảy ra sự kiện mà không bắt buộc phải dịch lại.

Trong chương trình đượcthực hiện bằng tiếng Ukraina cho phép không nhất thiết lặp lại lời nói:

  1. a) của các phóng sự từ nơi xảy ra sự kiện mà trong đó có lời bình hoặc là lời nói khác kèm theo người dẫn chương trình;
  2. b) việc truyền các lời phát biểu của những người được mời tới (khách mời) các chương trình thông tin và thông tin-phân tíc, với điều kiện mà sự tham gia của người khách mời trong chương trình này mang tính chất không thường xuyền và người đó không phải là người dẫn chương trình;
  3. c) Các tác phẩm âm nhạc có lời hát là một phần của chương trình không thuộc loại chương trình âm nhạc, và sự sử dụng âm nhạc chỉ là kèm theo mà thôi.

Những phần nội dung phát sóng bắt buộc nói trên bằng ngôn ngữ quốc gia chỉ liên quan tới các tổ chức phát thanh và truyền hình theo các điều kiện được ghi trong giấy phép của truyền thông không gian và truyền thông đa phương tiện (Truyền hình số) có sử dụng tài nguyên tần số radio.

Tác giả của dự luật là ông Nhikolai Kniazhitskiy và bà Victoria Syumar. Tại phòng họp quốc hội còn có mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng, đạo diễn Ukraina – những người nhiệt thành ủng hộ dự luật này.

Bình luận của ĐBND Chernovol:

Về nội dung luật này quả thật là rất rất tự do, nhưng có thể cho giai đoạn quá độ thì cần như thế. Tôi không nghĩ là quốc hội khóa sau lại để nguyên như thế cho nhiều năm. Tôi hi vọng quốc hội khóa sau sẽ đưa đòi hỏi 100% tiếng Ukraina đối với tất cả các kênh quốc gia.

Thành thử luật này là rất quan trọng những chưa kết thúc ở đây. Nó cần được hoàn thiện trong tương lai. Hiện tại thực tế tình hình trở lại như trước khi có luật Kivalov-Kolesnichenko  mà thực tế là nga  hóa truyền thông Ukraina.

Nhìn thấy cả bộ đoàn điệp viên của “thế giới nga” ở quốc hội chống lại việc thông qua luật này mới thấy là nó cần thiết và là phương án nhân nhượng. Đây là bằng chứng về tính thời sự của luật này.

Nguồn: Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề