Quyết định cuối cùng sẽ được phê duyệt vào đầu tháng 12.

Hình: Ông Roman Truba, người hiện đang lãnh đạo cơ quan điều tra quốc gia DBR

Quốc hội Ukraina hôm thứ 6 đã bắt đầu xem xét lần đọc thứ 2 của dự luật số 2116 về khởi động lại tổ chức Cục điều tra nhà nước DBR. Tuy nhiên hiện chưa có thời gian để bỏ phiếu, nhưng các ĐBND đã đưa ra quyết định cơ bản để miễn nhiệm giám đốc DBR – Roman Truba.

Sau khi thông qua dự luật, Cục Điều tra nhà nước sẽ không trở thành cơ quan hành pháp trung ương thực hiện thực thi pháp luật, mà là cơ quan thực thi pháp luật nhà nước.

Nguyên tắc quản lý tập thể trong Cục sẽ bị bãi bỏ. Giám đốc GDB sẽ có thẩm quyền ra quyết định duy nhất và sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả hoạt động của DBR. Nếu kết quả không đạt yêu cầu thì người lãnh đạo sẽ có thể bị bãi nhiệm trước thời hạn.

Quyền hạn của giám đốc hiện tại của DBR và các phó của ông sẽ bị chấm dứt trước thời hạn (sau khi luật mới có hiệu lực). ĐBND Taras Batenko, người đại diện cho đảng Ukrop của tài phiệt IgorKolomoisky đã xác nhận sửa đổi này và được 259 đại biểu ủng hộ.

Dự luật này cũng cho phép chuyển các điều tra viên từ Văn phòng Tổng công tố – những người điều tra các vấn đề Maidan sang cục GDB mà không cần phải thi tuyển công vụ bắt buộc.

Việc xem xét dự luật sẽ được tiếp tục vào đầu tháng 12.

Nhớ lại rằng Quốc hội Ukraina đã thông qua dự luật Zelenskiy về  DBR trong lần đọc đầu tiên vào ngày 17 tháng 10.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề