Chủ tịch Rada Tối cao Vladimir Litvin đã ký quyết định tổ chức kỳ họp bất thường quốc hội vào ngày 21-8.

Ông thông báo như vậy với các nhà báo hôm thứ bảy tại chuyến công tác đến tỉnh Ternopol.

“Các chữ ký đã được thu thập đủ. Ngày hôm qua tôi đã ký quyết định tổ chức kỳ họp bất thường ngày 21-8”, – ông nói.
Theo lời chủ tịch quốc hội, trong chương trình nghị sự sẽ có hai vấn đề – một là đề xuất của tổng thống về sửa đổi ngân sách quốc gia mục chi phí cho Euro-2012. Thứ hai là đề nghị của người đứng đầu quốc gia đối với luật sửa đổi luật bầu cử tổng thống.

Đồng thời ông nhận định, đối với luật này hiện đang có sự mâu thuẫn nhất định, vì tổng thống còn chưa trả lại luật cho quốc hội.
Ông Litvin nói rõ, thời hạn cuối cùng để luật phải được trả lại cho quốc hội là ngày 18-8.

“Vì vậy trong 3 ngày còn lại (cho đến ngày quốc hội họp bất thường), theo quy chế chương trình nghị sự sẽ được công bố trên báo Tiếng nói Ucraina”, – ông thông báo.

Trả lời câu hỏi, vấn đề Rada Tối cao Ucraina ra tuyên bố đối với thư của tổng thống LB Nga Dmitri Medvedev gửi tổng thống Ucraina Victor Yushenko có được xem xét tại kỳ họp lần này hay không ông Litvin cho biết, theo quy chế của Rada Tối cao, chương trình nghị sự cho kỳ họp bất thường sẽ do những người đưa ra sáng kiến họp bất thường xây dựng.

Ông nhắc lại rằng đưa các vấn đề không do những người đưa ra sáng kiến họp bất thường lựa chọn, ra xem xét là vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp.

Tuy nhiên, theo lời ông Litvin, có cơ sở để bác bỏ lại các quyết định đã được xem xét tại các kỳ họp bất thường trước đó, nhưng lại không được đưa vào chương trình nghị sự trong ngày theo Hiến pháp quy định.

Sáng kiến tổ chức kỳ họp bất thường quốc hội ngày 21-8 do khối BYUT đưa ra.

Phuong Anh
theo Correspondent