Nghị quyết về việc tổ chức bầu cử tông thống Ucraina vào ngày 25-10-2009 đã được Rađa Tối cao thông qua với 401 phiếu thuận (PR – 174, BYUT – 155, NU-NS – 26, Đảng cộng sản – 27, khối Litvin – 19) trong tổng số 422 đại biểu có mặt

”Theo điều 58, mục 7 phần một điều 85 Hiến pháp Ucraina, theo điều 16 và phần một và hai điều 17 lụât Ucraina “Về bầu cử tổng thống Ucraina” Rađa Tối cao quyết định:

1, Ấn định ngày bầu cử tổng thống Ucraina vào chủ nhật, ngày 25-10-2009.

2, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày công bố”, – nghị quyết nêu.

Vấn đề trên được đưa ra xem xét ngày hôm nay theo đề xuất của khối BYUT và “NU-NS”. “Chúng tôi yêu cầu đưa vào chương trình nghị sự ba nghị quyết về thời hạn tiến hành bầu tổng thống”, – chủ tịch khối BYUT Ivan Kirilenko cho biết.

Về phần mình chủ tịch uỷ ban quốc hội về các vấn đề xây dựng nhà nước và quản lý địa phương Alechsandr Omelchenko thông báo, uỷ ban đã đề nghị ấn định ngày bầu cử tổng thống vào ngày 25-10-2009. “Uỷ ban đã quyết định đề xuất với phòng nghị sự: ngày bầu cử tổng thống là ngày 25-10-2009”, – ông Omelchenko nói.

Cần nói thêm rằng mới hai ngày trước ông Omelchenko còn giữ quan điểm khác. Hôm 30-3 ông còn tuyên bố bầu cử tổng thống ngày 17-1 là hợp lý, theo đúng ý của phe tổng thống. “Uỷ ban của chúng tôi đã có quyết định và đã gửi văn bản đến chủ tịch Rađa Tối cao, trong đó chúng tôi nói rõ thời hạn bầu cử tổng thống Ucraina vào ngày 17-1 là hợp hiến. Cơ quan pháp luật cao nhất đã xem xét nội dung nghị quyết về việc ấn định thời hạn này, và nó trùng hợp với ý kiến của tất cả các đại diện uỷ ban bầu cử trung ương”, – ông từng tuyên bố.

Như tin đã đưa, nghị quyết về việc tiến hành bầu cử tổng thống ngày 25-10 được đại biểu khối NU-NS Ghenady Moskal đăng ký tại quốc hội.

Ngoài ra, Rađa Tối cao còn đăng ký thêm một dự luật nữa về việc tiến hành bầu cử tổng thống trong năm nay. Tác giả dự luật này là đại biểu khối BYUT Anđrây Sevchenko, ông tin rằng năm thứ năm cho nhiệm kỳ tổng thống của ông Yushenko là năm 2009 và vì vậy bầu cử tổng thống mới phải được tổ chức ngày 27-12 năm nay.

Lê Tâm tổng hợp
theo RBK