Phó chủ tịch của phái đảng “Regiony” tại quốc hội, ông Efremov nói với báo chí rằng, hội nghị của Hội đồng hòa giải của quốc hội đã kết thúc không có kết quả.

Ông nhấn mạnh rằng, “chúng tôi vẫn giữ quan điểm là cần phải đưa dự luật về các chuẩn xã hội ra bỏ phiếu trước và sau đó mới xem xét tất cả các vấn đề khác”. Ông nói: “đây là quan điểm có tính nguyên tắc của chúng tôi”.

Trong khi đó ông Efremov nhấn mạnh rằng, đảng “Regiony” không có kế hoạch đề xuất họp quốc hội bất thường. Ông nói: “Chúng tôi không đủ phiếu để ủng hộ dự luật đó”.

Như “UNIAN” đã đưa tin, hôm nay hồi 16 giờ phiện họp bất thường của quốc hội phải được tiến hành nhưng các đại biểu của đảng “Regiony” đã phong tỏa diễn đàn của quốc hội đòi thông qua dự luật tăng mức lương tối thiểu và mức sống tối thiểu.

Phái “BYUT” đã tuyên bố rằng, sẽ đề xuất tiếp tục một phiên họp bất thường nữa vào thứ 5, ngày 16 tháng 7. Trong lịch làm việc của phiên họp này sẽ đưa ra ba vấn đề: dự án luật về tái đầu tư ngân hàng, thay đổi ngân sách trong phần cấp tiền cho Euro-2012 và dự luật về thay đổi một số điều về bầu cử tổng thống Ucraina. Phái “BYUT” đã thu thập đủ 150 chữ ký của các đại biểu quốc hội để tổ chức phiên họp bất thường vào ngày 16 tháng 7. Đó là nội dung thống báo báo chí của ông O.Lyashko, thành viên phái “BYUT”.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN