Trong cuộc họp kết thúc vào chiều ngày hôm qua, Quốc hội Ucraina đã thông qua đạo Luật № 2709 về việc sửa đổi bộ luật ngân sách của Ucraina.

Luật được thông qua với 232 phiếu thuận trên tổng số 436 đại biểu có mặt, cụ thể như sau: Đảng các vùng – 0 phiếu, BYUT – 153 phiếu, NU-NS – 33 phiếu, Đảng cộng sản – 27 phiếu, khối Litvin – 9 phiếu.

Bộ luật ngân sách mới này có tác dụng đưa ra những tiêu chuẩn cho việc thực hiện ngân sách địa phương, trong trường hợp ngân sách nhà nước chưa kịp thông qua những sửa đổi liên quan.

Ngoài ra, đạo luật mới này sẽ củng cố những mục tiêu và chỉ tiêu của ngân sách trong thời hạn tiếp theo, tối ưu hóa nội dung, và làm chính xác thời hạn thi hành. Đây sẽ là cơ sở để hình thành các dự thảo ngân sách cho các năm tiếp theo, bảo đảm được thời gian và chất lượng công việc.

Một số điều cơ bản trong đạo luật mới:

– Mở rộng thu nhập của ngân sách địa phương, mà sẽ được đưa vào ngân sách chung của cả nước( trong đó bao gồm tiền thu được từ việc cung cấp giấy phép, chi phí trong việc sử dụng nguồn nước quốc gia);

– Thêm doanh thu cho ngân sách địa phương, mà không cần đưa vào ngân sách chung của cả nước( ví dụ, những chi phí thu được từ việc cho thuê đất, phạt hành chính, các khoản thuế của bất động sản);

– Ngân sách địa phương sẽ được phép tăng thu nhập thông qua việc hưởng 10% thuế từ lợi nhuận của các doanh nghiệp tư nhân, các chi phí sẽ tính vào ngân sách bao gồm: chi phí cho vốn đầu tư, chi phí cho việc khảo sát địa điểm…;

– Điều chỉnh thẩm quyền chi tiêu của ngân sách địa phương, theo đó những chi phí sau sẽ được tính vào ngân sách chung của cả nước: chi phí cho hệ thống giáo dục, duy trì và gìn giữ sở thú, bảo trợ các trung tâm phục hồi chức năng cho xã hội cho trẻ em khuyết tật, dạy nghề và phục hồi chức năng làm việc của người khuyết tật, các trung tâm dịch vụ xã hội cho thanh thiếu niên, các chương trình phát triển các tiện ích công cộng);

Quyết định sửa đổi được thông qua khi Bộ Kinh tế đã có những báo cáo về sự suy giảm của thu nhập ngân sách tự do và ngân sách nhà nước trong quý I năm 2009. Trước đó, tổng thống Viktor Yushchenko đã có văn bản yêu cầu Ủy ban kế toán nhà nước thắt chặt kiểm soát đối với việc sử dụng ngân sách trong năm nay.

Phamxuan
theo RBK