Verkhovna Rada (QH) Ukraina đã không thông qua việc đưa các dự luật của tổng thống về bầu cử và mua sắm công của nhà nước vào chương trình nghị sự, phóng viên liga.net đưa tin.

Chỉ có 92 ĐBQH bỏ phiếu thuận trong khi cần 226 phiếu cho dự luật về thay đổi hệ thống bầu cử.

Dự luật đề xuất hủy bỏ chế độ bầu cử chọn 1 ĐB/ 1 khu vực bầu cử (magioritarki) và chỉ để lại hệ thống bầu cử tỉ lệ thuận với % số phiếu được bầu của mỗi đảng, theo danh sách kín của từng đảng. Ngưỡng trúng cử cho các đảng tham gia tranh cử được giảm từ 5% xuống còn 3%.

QH cũng không đưa vào chương trình nghị sự dự thảo sửa đổi của tổng thống về luật mua sắm công. 127 đại biểu đã bỏ phiếu thuận, với 226 phiếu cần thiết để thông qua.

Có thể coi đây là thất bại đầu tiên của tân tổng thống Vl. Zelensky

Vũ  Đình Thiềng theo Liga.net

»Cùng chủ đề