Ngày 22 tháng 5 quốc hội Ukraina đã nhóm họp phiên bất hường theo đề nghị của tổng thống Zelenskiy để xem xét một số dự luật, trước hết dự luật sửa đổi luật bầu cử.

Quốc hội đã không đưa dự luật này vào chương trình nghị sự. Kết quả biểu quyết: 92 ĐBND ủng hộ, trong khi theo luật định cần phải có 226 đại biểu ủng hộ.

Đề xuất của tổng thống Zelenskiy sau khi tư vấn với các phái bao gồm các điểm đồng thuận:

  • hạ ngưỡng vào quốc hội xuống 3%;
  • bỏ bầu đại biểu theo khu vực, trên cơ sở cạnh tranh cá nhân tại khu vực;
  • sẽ chuyển sang bầu cử theo Danh sách đảng nhưng vẫn không công khai danh sách như ông hứa trước đây.

Sau đó chủ tịch quốc hội Andrey Parubiy đã tuiyên bố kết thúc phiên họp, phiên tiếp theo vào ngày 28 tháng 5.

Đội Zelenskiy bình luận rằng dù quốc hội tẩy chay thì bầu cử trước thời hạn vẫn xảy ra theo luật bầu cử cũ, nghĩa là 5% ngưỡng cho các đảng, 225 đại biểu được bầu theo danh sách đảng, 225 đại biểu khác được bầu theo khu vực bầu cử trên cơ sở cạnh tranh cá nhân.

(PS/comment: Theo luật cũ thì đảng của tổng thống mất lợi thế vì khó tạo ra được cơ cấu đảng kịp thời để có hệ thống ứng cử viên cá nhân tại các địa phương).

Đồng thời đội Zelenskiy cũng thừa nhận là có những kế hoạch khác cho sự phát triển các sự kiện.

Chủ tịch quốc hội Ukraina Andrey Parubiy cho rằng, sắc lệnh giải tán quốc hội của tổng thống là không hợp hiến và sẽ được khiếu kiện thông qua tòa án pháp hiến trong thời gian tới.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề