Dự luật mang mã số 1073 nới về thanh toán tiền đền bù cho người mua hàng đã phát hiện ra các séc thành toán chưa đăng ký thuế.

Việc kiểm tra sẽ trên cơ sở séc người bán cấp cho người mua hàng. Đồng thời séc cần phải là séc chịu thuế, nghĩa là các séc này được đăng ký tại cơ quan thuế vụ rồi. Trong trường hợp thuế vụ nhận được thong tin về lưu thông hàng thực tế của những người buôn bán và thu nhập thức tế của họ.

Các ĐBND đề xuất rằng, trong trường hợp phát hiện ra séc chưa đăng ký thuế thì các công dân có thể báo cho cơ quan thuế vụ và nếu thông tin được xác nhận thì sẽ được thanh toán 100% số tiền mua hàng. Trong khi đó người bán hàng sẽ bị phạt ở mức 150% giá trị hàng hóa, nghiã là còn 50% nữa sẽ được xung công quỹ ngân sách nhà nước.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề