Quốc hội Ucraina đã ra quyết định trì hoãn ngày xem xét vấn đề thành lập một Hội đồng chuyên gia để làm việc với dự thảo luật sửa đổi Hiến pháp.

Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Alexander Lavrinovich trong phiên họp toàn thể ngày hôm nay thông báo rằng, “vấn đề này chưa sẵn sàng để xem xét.” Ông cho biết, các lực lượng chính trị không cho phép thành lập Hội đồng trên.

Ngày 31 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Ucraina đã gửi tới Chủ tịch Quốc hội dự thảo Hiến pháp mới và yêu cầu xem xét khẩn cấp nó trong Quốc hội. Yushchenko đã bày tỏ hy vọng sẽ có sự ủng hộ từ phía xã hội đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp này.

Ngày 1 tháng 4, những người tham gia vào cuộc họp của Hội đồng Quốc hội đã đề nghị Quốc hội thành lập một Ủy ban lâm thời làm việc về vấn đề thay đổi Hiến pháp, Alexander Lavrinovich tuyên bố, ông không nhìn thấy bất kỳ cơ hội nào nếu nghị quyết thay đổi Hiến pháp mà Tổng thống đề xuất được thông qua.

Ngày 3 tháng 4, mọi việc trở lên rõ ràng hơn khi BYUT không hỗ trợ dự thảo luật thay đổi ngân sách năm 2009 của Tổng thống liên quan đến việc phân bổ 450 triệu grivna để tiến hành trưng cầu dân ý về đề xuất sửa đổi Hiến pháp.

Valery Pisarenko – giám đốc ngân sách quốc gia cho biết, Quốc hội không cung cấp tiền để tiến hành trưng cầu dân ý bởi vì nhà nước còn rất nhiều việc quan trọng hơn là thoả mãn sự cầu kỳ của Tổng thống.

Theo tin từ BYUT, hôm Chủ nhật vừa rồi, khối này đã thực hiện một cuộc trưng cầu trong dân chúng và cho kết quả như sau, có 21,4% người dân ủng hộ đề xuất thay đổi Hiến pháp của Tổng thống, 26,8% ủng hộ tiến hành đồng thời hai cuộc bầu cử, 12,9% cho là cần phải bầu cử Quốc hội. Tuy nhiên BYUT lập luận rằng, để có thể thông qua nghị quyết sửa đổi Hiến pháp thì phải có ít nhất 75% người dân ủng hộ dự luật này.

NNC
theo Tổng hợp