Hạ viện Nga hôm 21/11 đã thông qua một dự luật sửa đổi hiến pháp, kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thống từ 4 năm hiện nay lên 6 năm.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố các đề xuất sửa đổi hiến pháp trên cách đây hai tuần trong thông điệp liên bang đầu tiên của ông vào ngày 5/11.

Hạ viện Nga đã có phiên thảo luận thứ ba và cuối cùng vào ngày 21/11 trước khi bỏ phiếu thông qua các đề xuất sửa đổi này với 392 phiếu thuận, 57 phiếu chống.

Dự luật còn cần được sự phê chuẩn của Thượng viện (tức Hội đồng Liên bang) và cơ quan lập pháp của các vùng trước khi trở thành luật. Ngoài việc kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống, dự luật còn kéo dài nhiệm kỳ của quốc hội lên 5 năm.

Chủ tịch Hạ viện Nga Boris Gryzlov đã bác bỏ tin đồn rằng việc sửa đổi hiến pháp này nhằm mở đường cho các cuộc bầu cử Tổng thống và quốc hội trước thời hạn. Các cuộc bầu cử Tổng thống ở Nga dự định diễn ra vào năm 2012.

Điện Kremlin cho rằng việc sửa đổi hiến pháp lần này, cùng với những thay đổi khác về nhiệm kỳ của các quan chức được bầu, là cần thiết để đảm bảo sự ổn định cho các chính phủ tương lai ở Nga. Còn theo Arkady Dvorkovich, một trợ lý của Tổng thống Nga, việc kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thống có liên quan trực tiếp tới nhu cầu hiện nay của nền kinh tế Nga.

Minh Sơn
theo CN, RIA