Trong năm 2020 Ukraina sẽ nhận viện
trợ từ Hoa Kỳ trợ giúp tài chính tổng số 750 triệu đô la.

Viện dân biểu (Hạ viện) Hoa Kỳ đã
thông qua các dự án luật về chi tài chính cho các cơ quanb nhà nước năm 2020,
trong đó có tiên liệu khoản chi hầu như 700 triệu đô la chi ủng hộ Ukraina.

“Trong dự án luật “Về chi tiền cho nhu cầu Bộ quốc phòng năm 2020 có dự trù trợ giúp cho bảo đảm an ninh Ukraina 250 triệu. Trong số đó có 50 triệu chi cho vũ khí sát thương phòng thủ”, – đại sứ quán Ukraina ở Hoa Kỳ thông báo. 

Ngoài ra, bộ
ngoại giao Hoa Kỳ và các hãng phát triển quốc tế trợ giúp Ukraina 445,7 triệu
đô la. Trong số này có chi cho chương trình quân sự quốc tế.

Để Ukraina nhận
được trợ giúp này các dự án pháp luật tương ứng cần phải được thượng viên thông
qua, sau đó cả hai viện của quốc hội Mỹ phải thông qua văn bản cuối cùng của
luật và cuối cùng là chữ ký tổng thống phê chuẩn thì luật mới có hiệu lực.

Trước đó Hoa Kỳ
đã thông qua giỏ trợ giúp quân sự cho Ukraina tổng thống 250 triệu đô la.

  • Trong khi đó

Từ tp Denwer, bang Colorado đã gửi đi Ukraina hai công tơ nơ 40 feed hàng y tế nhân đạo.

Số hàng bao gồm
thiết bị y tế, cho 4 bệnh viện quân đội và trẻ em.

ĐSQ Hoa Kỳ ở Ukraina nói rằng trong
tương lai sẽ xúc tiến thực hiện các dự án về trang thiết bị y tế, trước hết là
cho các cựu binh bị thương được điều trị tốt hơn. 

Trước đó chúng tôi
đã đưa tin, Ukraina đã nhận từ Hoa Kỳ thêm 4 tàu tuần tra loại “Island”

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề