Nhóm trù bị ủng hộ đề xuất của đảng “Phụng sự nhân dân”

Thủ lĩnh của đảng Phụng sự nhân dân, Dmitry Razumkov nói;

“Lực lượng chính trị của chúng tôi đề xuất tổ chức phiên họp đầu tiên của quốc hội khóa 9 vào ngày 29 tháng 8. Để không kéo dài quá trình này, nghĩa là quốc hội nhanh chóng bắt đầu làm việc có hiệu quả”.

Đến lượt mình ông  Gerasimov, đại diện đảng Đoàn kết Châu Âu đề xuát tiến hành phiên họp vào ngày 3 tháng 9. Ông Lyovochkon đại diện đảng “Cương lĩnh đối lập vì đời sống” đề xuất bắt đầug vào ngày 20 tháng 8.

Sau khi biểu quyết cuộc họp đi tới thống nhất với đề xuất của đảng “Phụng sự nhân dân”.

Như đã đưa tin, đảng “Phụng sự nhân dân” chiếm đa số ở quốc hội với 252 đại biểu, lần đầu tiên đảng này không cần có liên mình vẫn có thể tự quyết định được tất cả các quyết định với số phiếu trên 225.

Đảng này đã dự định ông Dmitry Razumkov – thủ lĩnh đảng làm chủ tịch quốc hội, ông Stefanchuk là phó chủ tịch quốc hội.

»Cùng chủ đề