Việc bầu cử Quốc hội trước thời hạn như vậy là đã chắc chắn sẽ diễn ra, chỉ có thể bị thay đổi ngày tháng. Điều này được nhà phân tích Kost Bondarenko phát biểu với Hãng thông tấn Kharkov “STATUS QUO”, ngày 9-10. Theo lời ông, ngày bầu cử có thể sẽ bị thay đổi vì không đủ kinh phí, hoặc do các điểm bầu cử chưa được chuẩn bị đồng bộ.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dân ý được tiến hành trong tháng 10, Quốc hội mới sẽ có thể được hình thành bởi 5 lực lượng chính trị: Khối Yulia Timosenko (BIUT) – 25%, Đảng Các vùng (PR) – 23%, Khối “Ucraina của chúng ta” chắc sẽ được đổi tên thành “Khối Victor Yushenko – Ucraina của chúng ta” – 7%, Khối Vladimir Litvin – 7%, và Đảng Cộng sản – 6%. Đảng Xanh và Đảng Xã hội Ucraina cần phải cố gắng rất nhiều trong thời gian vận động bầu cử mới có thể có cơ hội lọt được vào Quốc hội.

Ông Bodarenko cho rằng, cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn lần này chủ yếu là nhằm đẩy Khối BIUT ra thành phe đối lập. “Có thể tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ không cao. Trong trường hợp đó sẽ diễn ra vòng bầu cử thứ 2, khi đó tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ không quan trọng nữa, kể cả chỉ có 10% dân số đi bầu thì kết quả vẫn được công nhận”, – Ông Bondarenko nói.


theo Tuần tin quê hương