(DN.ODESA) – Quốc hội Ucraina đã bày tỏ sự không tín nhiệm đối với ban lãnh đạo NBU, và yêu cầu Tổng thống phải sa thải Vladimir Stelmak khỏi cương vị Thống đốc ngân hàng quốc gia.

Hôm nay Nghị viện Ucraina đã lập ra hội đồng thanh tra tạm thời để thẩm định các hoạt động của Ngân hàng quốc gia NBU trong thời gian của cuộc khủng hoảng tài chính.

Đã có 308 nghị sĩ quốc hội bỏ phiếu tán thành việc thành lập hội đồng thanh tra và dự luật thẩm định sơ bộ hoạt động của NBU, trong đó có 77 đại biểu từ Đảng khu vực, 154 – BYUT, 31 – khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân”, 27 – Đảng cộng sản và 19 đại biểu từ khối Litvin.

Ngoài ra, Quốc hội đã nhận định những hoạt động của Ngân hàng quốc gia trong thời gian khủng hoảng là không tuân theo những chức năng cơ bản của NBU, đặc biệt trong quá trình ổn định đồng quốc nội đã gây ra mối đe dọa đến an ninh và chủ quyền của đất nước.

Quốc hội cũng thừa nhận các hoạt động tài chính mà NBU thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 ở thị trường ngoại hối có dấu hiệu tham nhũng.

Theo nguồn tin từ nội các, ngày hôm nay Thống đốc Ngân hàng quốc gia Vladimir Stelmak và Chủ tịch hội đồng ngân hàng Petro Poroshenko không đến tham dự phiên họp toàn thể của quốc để báo cáo về tình hình kinh tế trong nước.

NNC
theo Inter