Tổ chức xã hội “Opora” tính toán số lượng các đại biểu nhân dân mới trúng cử khóa 9
và đưa ra kết quả cho thấy có 80,5% là đại biểu mới hoàn toàn.

TRong quốc hội mới (Khóa 9) của Ukraina có 336 đàn ông và 88 phụ nữ, độ tuổi trung bình là 41 tuổi, đa số các đại biểu sống ở Kyiv. Báo của tổ chức xã hội Opora cho biết.

Tổ chức đã có cuộc họp báo và công bố dữ liệu, theo đó quốc hội khóa 9 có 80,4% là đại biểu mới. Tính toán được thực hiện dựa vào các dữ liệu của UBBC trung ương vừa công bố về kết quả bầu cử quốc hội trước thời hạn tính tới 14g30 ngày 24 tháng 7.

Cũng theo tính toán của Opora, tuổi bình quân của các đại biểu nhân dân khóa 9 là trẻ hóa 7,4 tuổi có với quốc gội khóa 8. Số các ĐBND độ tuổi dưới 45 gia tăng 26%.

Theo tính toán ban đầu, quốc hội mới có 82 ĐBND từng là ĐBND khóa trước, trong khi đó 342 ĐBND lần đầu tiên trở thành đại biểu ở quốc hội. Các đại biểu “cũ” trúng cử chủ yếu từ các đảng: Đoàn kết nhân – 17 ĐB, “Cương lĩnh đối lập vì đời sống” – 17 ĐB. Có 16 ĐBND cũ thuộc Danh sách đảng Batkivschina, Ngoài ra, có 32 ĐBND cũ trúng cử tại các khu vực bầu một đại biểu.

Lưu ý rằng đảng “Phụng sự nhân dân” và đảng “Holos” lần đầu tiên có đại diện trong quốc hội và cũng là hai đảng hoàn toàn mới thành lập.

Trong quốc hội khóa 9 có 336 đàn ông (79,8%) và 88 phụ nữ (20,8%) – nhiều hơn khóa trước 39 đại biểu.

Đảng “Phụng sự nhân dân” có 56 phụ nữ, đảng “Holos” và đảng Đoàn kết Châu Âu có mỗi đảng 9 phụ nữ. Đảng “Cương lĩnh đối lập vì đời sống và Batkivschina có mỗi đảng 5 phụ nữ.
Đại biểu trẻ nhất thuộc “Phụng sự nhân dân”, Sviatoslav Yuras – 23 tuổi, đại biểu già nhất thuộc “Cương lĩnh đối lập vì đời sống”, Yuri Yoffe – 78 tuổi.  Độ tuổi bình quân của các ĐB – 41, giảm 7,4 tuổi so với khóa trước.

Có 411  ĐBND có trình độ cử nhân, 9 ĐBND trình độ trung học chuyên nghiệp. Có 4 ĐBND trình độ trung học phổ thông. Có 30 ĐBND thất nghiệp vào thời điểm bầu cử, giảm 5 người so với khóa trước.

Đa phần các ĐBND sống ở Kyiv (182 người). Vị trí thứ 2 – tỉnh Kyiv có 26 ĐBND, thứ va – Kharkiv – 24 người.

Bầu cử quốc hội Ukraina diễn ra ngày 21 tháng 7 với sự tham gia của 49,84% tổng số cử tri trên cả nước.
Bầu cử diễn ra theo luật bầu cử trước, chưa sửa đổi với ngưỡng thanh lọc 5% theo hai hệ: bầu theo danh sách đảng (225 ĐB và bầu theo khu vực bầu 1 đại biểu – 199). Vì lý do này các khu vực bầu cử ở lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng và ở Nga với 26 khu vực không có đại biểu nào do không tổ chức bầu cử – thiếu 26 đại biểu từ 26 khu vực so với con số hiến định – 450.

Kết quả kiểm phiếu 99,8% số biên bản điện tử từ các khu vực gửi về:

  • Đảng “Phụng sự nhân dân” – 43,17% số phiếu cử tri đi bầu;
  • Đảng “Cương lĩnh vì đời sống” –
    13,03%;
  • Đảng Batkivschina (Tổ quốc) –
    8,18%;
  • Đoàn kết Châu Âu – 8,10%;
  • Đảng Holos (Tiếng nói) – 5,82%

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề