Quốc hội Ucraina hôm qua đã thông qua luật số № 4741 về thay đổi một số pháp lệnh liên quan đến bầu cử tổng thống”. Bỏ phiếu tán thành cho dự luật này có 316 trên tổng số 431 đại biểu đăng ký tại hội trường.

Nội dung cơ bản trong đạo luật này là thay đổi quy trình tổ chức của hội đồng bầu cử ở các tỉnh, phường, rút ngắn thời gian của chiến dịch tranh cử tổng thống từ 120 xuống 90 ngày, loại bỏ chế độ chứng nhận và chữ ký hỗ trợ cho một ứng cử viên trên cương vị Tổng thống Ucraina.
 
Ngoài ra, tăng số lượng tiền bảo đảm của ứng cử viên từ 500 nghìn đến 2,5 triệu grivna.

Theo tuyến bố của Phó Trưởng ban thư ký tổng thống – người đại diện của Yushchenko tại Quốc hội Igor Popov, ông Viktor Yushchenko sẽ sử dụng quyền phủ quyết đối với việc thông qua các dự luật thay đổi quy định trong bầu cử tổng thống. “Trong quá trình xem xét dự luật ở lần thuyết trình thứ hai đã không có đề xuất của các chuyên gia Ucraina và Quốc tế. Đồng thời nó cũng chưa được Ban thư ký xét duyệt, và trên thực tế, việc thông qua dự luật này là sự thỏa thuận ngầm giữa hai lực lượng chính trị lớn trong Quốc hội, vì thế nó mang tính bất hợp pháp. Tất nhiên, Tổng thống sẽ không ký nhận dự luật này. Chúng tôi sẽ phân tích khả năng các đảng phái tiến hành khiếu nại, nhưng tôi nghĩ rằng, trong bất kỳ trường hợp nào, Tổng thống cũng sẽ phủ quyết”- I. Popov cho biết.

Ông cũng cho biết thêm, Tổng thống dự định tổ chức một buổi thảo luận với chủ đề có nên đệ trình Tòa án Hiến pháp về tính bất hợp pháp và chính thống của các phiên họp Quốc hội bất thường ngày nay.

Nhớ lại, ngày 23 tháng 6, Quốc hội Ucraina đã thông qua nghị định số № 447-2 về ấn định ngày bầu cử tổng thống Ucraina vào 17 tháng 1 năm 2010″. Đối với quyết định đã có 399 phiếu thuận trến tổng số 442 phiếu.

Như tin trước đó, nghị quyết tiến hành bầu cử tổng thống vào 25/10/2009 đã có 401 đại biểu tán thành. Tuy nhiên vào ngày 13 tháng 5, Tòa án Hiến pháp đã tuyên bố rằng, quyết định trên của Quốc hội là đi ngược với luật pháp Ucraina, nghị quyết bị bác bỏ.

Cho đến thời điểm này, những ứng viên đã tuyên bố sẽ tham gia tranh cử thổng thống Ucraina là Tổng thống hiện tại Viktor Yushchenko, Chủ tịch Quốc hội Vladimir Litvin, Thủ tướng Yulia Tymoshenko, Lãnh tụ Đảng vùng Viktor Yanukovich, cựu Chủ tịch Quốc hội  Arseni Yatseniuk, và một số ứng viên khác.

NguyenNghia
theo RBK